setakit.com
setakit.com

Border Gateway Protocol (BGP) چیست

BGP چیست؟

Border Gateway Protocol در حقیقت خدمات پستی اینترنتی است. زمانی که یک فرد، نامه ای را درون صندوق پست می اندازد، خدمات پست، آن نامه را پردازش نموده  و مسیری سریع و بهینه را برای رساندن آن به گیرنده مورد نظر انتخاب می کند. به همین ترتیب، زمانی که یک فرد، داده ای را از طریق اینترنت ارسال می کند، پروتکل BGP تمام مسیرهای موجود را که داده ی مورد نظر می تواند طی کند در نظر گرفته و بهترین مسیر را انتخاب می کند. به طور معمول این فرایند بین سیستم های خودمختار شبکه (AS) رخ می دهد. اگر یک کاربر در سنگاپور قصد بازدید از وب سایتی را داشته باشد که سرور مبدا آن در آرژانتین باشد، BGP وارد عمل شده و امکان برقراری ارتباط سریع و بهینه را فراهم می کند.

سیستم خودمختار شبکه (autonomous system) چیست؟

اینترنت، شبکه ای از شبکه هاست. این شبکه به صدها هزار شبکه کوچک تر تحت عنوان سیستم های autonomous تقسیم شده است. هر یک از این شبکه ها اساسا مجموعه بزرگی از روترها هستند که توسط یک سازمان واحد اداره می شوند.

اگر به مثال خود درباره خدمات پستی بازگردیم، و پروتکل BGP را به خدمات پستی تشبیه کنیم، در این صورت ASها را می توان به عنوان شعبه های مختلف اداره پست در نظر گرفت. یک شهر ممکن است صدها صندوق پستی داشته باشد، اما نامه ای که در صندوق انداخته می شود، قبل از این که به سمت مقصد ارسال شود، می بایست از طریق شعبه های پستی محلی عبور کند. بنابراین می توان گفت روترهای داخلی AS مانند صندوق های پستی هستند که خروجی ها خود را به سمت AS هدایت می کنند، سپس با استفاده از مسیریابی BGP، داده ها را به سمت مقصد هدایت می کنند.

نمودار BGP ستاک فناوری ویرا

نمودار فوق نسخه ساده ای از BGP را نمایش می دهد. در این نسخه تنها ۶ سیستم autonomous بر روی اینترنت وجود دارد. در صورتی که AS1 قصد داشته باشد، پکت داده ای را به سمت AS3 هدایت کند، دو گزینه متفاوت وجود خواهد داشت:

  • انتقال به AS2 سپس به AS3AS2 → AS3
  • انتقال به AS6 سپس به AS5، AS4، و در آخر AS3AS6 → AS5 → AS4 → AS3

بدیهی است تصمیم گیری در مورد مدل هایی که پیچیده نیستند، ساده می باشد. مسیر AS2 در مقایسه با AS6 به هاپ های کمتری نیاز دارد، در نتیجه سریع تر و بهینه تر خواهد بود. حال اگر صدها هزار AS وجود داشته باشد، تعداد هاپ ها تنها بخشی از الگوریتم پیچیده انتخاب مسیر بوده و قطعا مسیریابی بسیار مشکل می گردد. در این صورت نقش مهم BGP به خوبی نمایان می شود.

ساختار اینترنت به طور مداوم در حال تغییر می باشد؛ به همین دلیل تمامی AS ها می بایست خود را مطابق با مسیرهای جدید و حتی مسیرهای منسوخ شده، سازگار کنند. این کار با peering انجام می شود، به عبارت دیگر هر AS به AS مجاور خود به وسیله ی یک کانکشن TCP/IP کانکت می شود تا اطلاعات مربوط به مسیریابی را به اشتراک بگذارد.

تفاوت BGP داخلی و BGP خارجی

ترافیک از طریق BGP خارجی یا eBGP منتقل می شود. AS (سیستم خودمختار) می تواند از BGP داخلی یا iBGP برای مسیریابی داخلی شبکه استفاده می کند. لازم به ذکر است استفاده از BGP داخلی، الزامی برای استفاده از BGP خارجی نمی باشد. سیستم های خودمختار (autonomous systems) می توانند انتخاب خود را از بین پروتکل های داخلی انجام دهند تا روترهای موجود بر روی شبکه داخلی را به هم کانکت کنند.

BGP  خارجی را می توان به سیستم حمل و نقل بین المللی تشبیه کرذ. هنگام حمل یک بسته به صورت بین المللی، می بایست استانداردها و دستورالعمل های خاص آن رعایت گردد. هنگامی که بسته مورد نظر به کشور مقصد خود رسید، می بایست از طریق سرویس پست محلی کشور مقصد عبور کند تا به مقصد نهایی برسد. هر کشور نیز، خدمات پستی داخلی خود را دارد که لزوما از دستورالعمل های سایر کشورها پیروی نمی کند. به همین ترتیب هر سیستم خودمختار (AS) نیز می تواند پروتکل مسیریابی داخلی مخصوص به خود را داشته باشد تا مسیریابی داده ها در داخل شبکه انجام شود.

 

 

 

سایر مطالب مرتبط

ترافیک شبکه چیست ستاک فناوری ویرا

ترافیک شبکه