Clarity tracking code
setakit.com
setakit.com

FortiOS Download

در صورت نیاز به دریافت FortiOS Version Upgrade Path از طریق این لینک اقدام نمایید.

                                                           FortiOS Version Upgrade Path

در صورتی که مدل دستگاه شما در لیست فوق موجود نبود، از طریق آیکون واتس آپ موجود در پایین صفحه و یا شماره ۰۹۳۸۳۶۸۶۸۶۰، اطلاعات مربوط به دستگاه خود شامل موارد ذیل را ارسال نمایید، تا همکاران ما در اولین فرصت نسبت به ارسال ترتیب آپدیت ها اقدام نمایند.

۱-مدل دستگاه

۲-ورژن firmware فعلی

۳-ورژن firmware مورد نظر

آخرین نسخه Release note

Fortigate firmware version

 V5.00 V6.00 V7.00 
V 5.4V5.6V6.0V6.2V6.4V6.4
V5.4.0V5.6.0V6.0.0V6.2.0V6.4.0V7.0.0V7.2.0
V5.4.1V5.6.1V6.0.1V6.2.1V6.4.1V7.0.1
V5.4.2V5.6.2V6.0.2V6.2.2V6.4.2V7.0.2
V5.4.3V5.6.3V6.0.3V6.2.3V6.4.3V7.0.3
V5.4.4V5.6.4V6.0.4V6.2.4V6.4.4V7.0.5
V5.4.5V5.6.5V6.0.5V6.2.5V6.4.5V7.0.6
V5.4.6V5.6.6V6.0.6V6.2.6V6.4.6
V5.4.7V5.6.7V6.0.7V6.2.7V6.4.7
V5.4.8V5.6.8V6.0.8V6.2.8V6.4.8
V5.4.9V5.6.9V6.0.9V6.2.9V6.4.9
V5.4.10V5.6.10V6.0.10V6.2.10
V5.4.11V5.6.11V6.0.11
V5.4.12V5.6.12V6.0.12
V5.4.13V5.6.13V6.0.13
V6.0.14