Clarity tracking code
setakit.com
setakit.com

site-to-site high availability

 

با استفاده از ویژگی site-to-site high availability   می توان محافظت در برابر زیرساخت های ذخیره سازی که استوریج درآن قرار دارد و حمایت از تداوم کسب وکار که سبب عملکرد بدون وقفه می گردد را تضمین کرد، به عبارت دیگر با استفاده از راهکار NetApp می توان اطلاعات را بدون از دست دادن داده ها بازیابی نمود و برنامه های کاربردی مهم همیشه در دسترس باشد. راهکار( نت اپ) NetApp به جهت دسترس پذیر بودن بین دو نقطه با استفاده از نرم افزار nondisruptive ONTAP  و با استفاده از این راه حل می توان حفاظت حداکثری از زیرساخت ها و برنامه های کاربردی مهم را اجرا نمود که این اتفاق منجر به کاهش هزینه ها می گردد.

یکی از راهکارهای مهم site-to-site high availability NetApp )نت اپ ) به کارگرفتن نرم افزار Metrocluster می باشد ،عملکرد این نرم افزار بدین شکل می باشد که اطلاعات را بصورت کاملا شفاف بازیابی می نماید، عمده شرکت های مطرح و ارائه دهندگان خدمات در سراسر جهان به خاطر ویژگی های بارز Metrocluster از قبیل دسترس پذیری،ضریب حداقلی از دست رفتن اطلاعات و عملکرد بدون وقفه در مراکز داده از این راهکار استفاده می نمایند.

 

ویژگی های site-to-site high availability NetApp

-محافظت در برابر سخت افزار،شبکه

– ارتقاء سخت افزار و نرم افزار بدون اختلال در عملیات.

-قرارگیری و توسع پذیری در شبکه بدون استفاده از سیستم عامل یا برنامه خاصی

-پشتیبانی از SAN و NAS