setakit.com
setakit.com

TTL یا time to live در شبکه

منظور از TTL در شبکه چیست؟

TTL یا time to live به مدت زمانی اشاره دارد که یک پکت داده قبل از این که توسط روتر کنار گذاشته شود، در داخل شبکه حضور دارد. TTL در زمینه های دیگر مانند CDN caching و DNS caching نیز تعریف شده است.

نحوه عملکرد TTL چگونه است؟

زمانی که یک پکت داده ایجاد می شود و از طریق اینترنت ارسال می گردد، این خطر وجود دارد که از یک روتر به روتری دیگر به صورت نامحدود ارسال شود. به منظور کاهش احتمال چنین خطری، پکت های داده طوری طراحی شده اند که دارای TTL یا زمان انقضا باشند. TTL مربوط به پکت ها می تواند در زمینه تشخیص و تعیین مدت زمانی که پکت ها در شبکه در گردش بوده اند نیز مفید واقع شود. در ضمن به فرستنده پکت ها این امکان داده می شود که اطلاعاتی درباره ی مسیر طی شده در اینترنت کسب کند.

هر پکت داده دارای مکانی است که حاوی یک مقدار و ارزش عددی می باشد. این مقدار عددی تعیین می کند یک data packet چه مدت دیگر در شبکه باید حرکت کند. هروقت که یک روتر، پکت داده ای را دریافت می نماید، یک واحد از تعداد TTL کم می کند و آن را به سمت مکان و لوکیشن بعدی در شبکه هدایت می کند. در هر نقطه ای که تعداد TTLها به صفر برسد، روتر پکت داده ی مذکور را کنار گذاشته و یک پیغام ICMP به میزبان اصلی ارسال می کند.

به طور معمول ping و traceroute، هر دو از TTL استفاده می کنند. هنگام استفاده از traceroute command گروهی از پکت های داده، با TTL های فزاینده و متوالی از طریق اینترنت به سمت مقصد ارسال می شوند. از آن جا که هر مرحله در طول کانکشن، به عنوان آخرین ایستگاه برای پکت داده به شمار می رود، تمام لوکیشن ها پس از این که پکت را ارسال می کنند، اقدام به ارسال یک ICMP message به فرستنده ی پکت می کنند. سپس از مدت زمانی که طول می کشد تا پیام ICMP  به فرستنده برسد، به منظور تعیین مدت زمان رسیدن به هر “هاپ” متوالی در طول شبکه استفاده می شود.

کامند traceroute برای TTL ستاک فناوری ویرا

از TTL چه استفاده های دیگری می شود؟

به جز موضوع ردیابی پکت های داده در اینترنت، از TTL به منظور کش (cache) نمودن اطلاعات برای یک دوره زمانی استفاده می شود. به جای اندازه گیری مدت زمان هاپ های بین روترها، هر یک از آن ها مدت زمان متغیری را به خود اختصاص می دهد.

به طور معمول CDNها، از یک TTL استفاده می کنند تا مدت زمان ارائه محتوای کش شده (cached) از یک سرور لبه CDN را قبل از این که محتوای جدید از سرور مبدا در اختیار قرار گیرد، را مشخص و تعیین کنند. با انجام تنظیم صحیح و مناسب می توان CDN را قادر ساخت تا محتوای به روز شده را قبل از این که درخواست های متوالی به مبدا ارسال شود، ارائه دهد. این بهینه سازی به CDN کمک می کند ضمن کاهش پهنای باند مورد نیاز از مبدا، محتوا را از لوکیشنی نزدیک به کاربر ارائه دهد.

در مورد DNS record می توان گفت TTL یک مقدار عددی است که مدت زمانی را محاسبه می کند که یک سرور DNS cache طول می کشد تا DNS record را قبل از دسترسی پیدا کردن به  DNS server و دریافت یک نسخه کپی از record ارائه دهد.

 

سایر مطالب مرتبط
       مدت زمان رفت و برگشت در شبکه ستاک فناوری ویرا        packet داده ها چیست ستاک فناوری ویرا

مدت زمان رفت و برگشت در شبکه            پکت داده ها