Clarity tracking code
setakit.com
setakit.com

امنیت برنامه های کاربردی تحت وب

WAF

امنیت سرویس های تحت وب

بعضا مشاهده گردیده است سازمان ها ،شرکت ها و دیگر مراکزی که عمده خدماتی که به مشتریان ارائه می نمایند بر روی بستر وب انجام می شود و به صورت کاملا ناخواسته موجودیت های سازمان را در معرض دید همگان قرار می دهند و اجازه سوء استفاده نفوذگران فراهم می گردد. لذا می بایست امنیت را در لایه Application و بر روی پروتکل های HTTP و HTTPS به جهت تبادل اطلاعات برقرار نمود.بدین منظور راهکار) Web Application Firewall( WAF  یا همان امنیت برنامه های کاربردی تحت وب راه حل مناسبی به جهت امنیت در لایه Application یا همان لایه ۷ می باشد و با توجه به راهکار WAF می توان امنیت برنامه های کاربردی میتنی بر وب را رعایت نمود.

نکته قابل توجه این می باشد که امروزه ۷۵% حملات بر روی برنامه های کاربردی مبتنی بر وب بر اساس گزارشات معتبر گارتنر اتفاق می افتد. به جهت برقراری امنیت حداکثری بر روی ترافیک وب نیاز به ایجاد و اعمال سیاست های اختصاص یافته بر روی ترافیک وب می باشد.از دیگر قابلیت های WAF به طور مشخص حفاطت از Scanner ها ،DOS و DDOS بر روی حملات وب می باشد یکی از ویژگی های WAF این می باشد در مواقعی که وب سایت سازمانها با حملات Defacement مواجه می گردند با استفاده از راهکار WAF و استفاده از AntiDefacement می توان با اینگونه حملات مقابله نمود.

امنیت برنامه های کاربردی تحت وب

بعضا مشاهده گردیده است سازمان ها ،شرکت ها و دیگر مراکزی که عمده خدماتی که به مشتریان ارائه می نمایند بر روی بستر وب انجام میشود و بصورت کاملا ناخواسته موجودیت های سازمان را در معرض دید همگان قرار می دهند و اجازه سوءاستفاده نفوذگران فراهم می گردد.لذا می بایست امنیت را در لایه Application و بر روی پروتکل های HTTP و HTTPS به جهت تبادل اطلاعات برقرار نمود.بدین منظور راهکار) Web Application Firewall( WAF راه حل مناسبی به جهت امنیت در لایه Application یا همان لایه ۷ می باشد و با توجه به راهکار WAF میتوان امنیت برنامه های کاربردی میتنی بر وب را رعایت نمود.

نکته قابل توجه این می باشد که امروزه ۷۵% حملات بر روی برنامه های کاربردی مبتنی بر وب بر اساس گزارشات معتبر گارتنر اتفاق می افتد.

به جهت برقراری امنیت حداکثری بر روی ترافیک وب نیاز به ایجاد و اعمال سیاست های اختصاص یافته بر روی ترافیک وب می باشد.از دیگر قابلیت های WAF به طور مشخص حفاظت  از Scanner ها ،DOS و DDOS بر روی حملات وب می باشد یکی از ویژگی های WAF این می باشد در مواقعی که وب سایت سازمانها با حملات Defacement مواجه می گردند با استفاده از راهکار WAF و استفاده از AntiDefacement میتوان با اینگونه حملات مقابله نمود.

 

برنامه های مبتنی بر وب

در گذشته با استفاده از فایروال ها /IPS تنها این قابلیت را داشت که می توانست یک سری محدودیت ها را به جهت ارتباط فی مابین سرویس های سرورها اعمال نمود،اما یک فایروال این امکان را ندارد جلوی حملاتی که نفوذگران می خواهند از طریق وجود آسیب آسیب پذیری ها انجام دهند جلوگیری نمایند و با استفاده از WAF میتوان محتوای Packet ها را واکاوی نمایند.

یکی از عمده تفاوت های مابین IPS و WAF این موضوع می باشد که در صورتی که پارامترهای URL تغییر یافته باشند و یا Cookie در سمت کلاینت دچار تغییراتی شده باشد تحت هیج شرایطی IPS قادر به تشخیص این تغییرات نخواهد بود.

شرکت ستاک فناوری ویرا با توجه به ارائه راهکارهای امنیت سرویس ها و برنامه های کاربردی مبتنی بر وب قادر به تامین تجهیزات برندهای معتبر فورتی نت و با استفاده از محصول کارآمد فورتی وب در کنار راهکار شرکت F5 و استفاده از ماژول ASM به جهت امن سازی برنامه ها و سرویس های تحت وب می باشد،لازم به ذکر می باشد شرکت ستاک فناوری آماده همکاری با تمامی سازمان ها و شرکت ها به جهت ارائه خدمات و پشتیبانی در این حوزه می باشد.